Husqvarna – 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů
Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

Při kácení stromů je nezbytné používat správné pracovní techniky. Je nutné vytvořit nejen bezpečné pracovní prostředí, ale také provádět práci efektivně.

Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

1. Plánujte dopředu


Je důležité, abyste kácení stromů plánovali velice pečlivě. Stromy musíte kácet bezpečně a ve směru, ve kterém chcete, aby spadly. Dobře naplánované kácení rovněž usnadňuje pokračování vaší práce. Nejdůležitějším faktorem, který má vliv na kácení, je případná přítomnost velkých překážek v dané oblasti (elektrické vedení, cesty a budovy, atd.). Pokud víte, že danou oblastí lesa vede silnice nebo že lidé touto oblastí denně procházejí, rozmístěte výstražné značky.

Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

2. Určete směr kácení stromu


Pokračujte určením směru pádu stromu důkladným posouzením stavu stromu. Jak vypadají větve a jak jsou rostlé? V úvahu vezměte také směr větru. Pokud si nejste jisti přirozeným směrem pádu stromu, odstupte od stromu a ověřte to pomocí olovnice (viz detailní popis v textovém rámečku). Vyčistěte prostor okolo stromu v zamýšleném směru kácení. Připravte si únikovou cestu vyklizením prostoru za stromem přibližně 45° v obou směrech.

Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

3. Prořezávání stromu


Po uklizení plochy, připevněte výstražná znamení a rozhodněte o směru pádu stromu a vaší ústupové cesty. Měli byste zkontrolovat, zda máte pro daný úkol dostatečné množství paliva v nádrži. Nyní nastal čas na prořezávání, kterým  si usnadníte kácení, protože tak odstraníte překážející nízké větve a větvičky. Nejbezpečnějším způsobem prořezávání je práce nabíhajícím řetězem (spodní strana vodicí lišty) shora dolů.

4. Zvolte techniku kácení


Jakmile je kmen zbaven větví do výše ramen, nastal čas provést kácení. Při tom je nutné pamatovat na dvě věci: nedořez by měl mít stejnou tloušťku se správnými rozměry a do zářezu by měl být vložen kácecí klín nebo přetlačná lopatka, aby nemohlo dojít k sevření vodící lišty kmenem stromu. Jakou techniku kácení byste měli použít záleží na velikosti stromu, svažitost terénu a velikost vaší řetězové pily. Informace o různých technikách kácení, která metoda nejlépe odpovídá vašim podmínkám, najdete v příručce Práce s řetězovými pilami.

Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

5. Kontrola napadení chorobami


Pokud si všimnete, že má dřevo jinou barvu a je měkké, nebo pokud vypadá spodní část kmene nateklá nebo nemocná, buďte velmi opatrní. Toto je indikace, že je strom napaden hnilobou a to znamená, že je dřevní vlákno velmi slabé. Pokud nastane taková situace, kácejte strom v jeho přirozeném směru pádu a použijte naviják, pokud si nebudete jisti. Napadení hnilobou obvykle ustává ve vyšší části stromu, proto může být řešením kácení stromu s extra vysokým pařezem.

6. Výběr nářadí


Při kácení stromu si můžete vybrat z nabídky odpovídajícího nářadí pro kácení. Velikost stromu určí, jaký typ nářadí pro práci v lese budete potřebovat. Pro nejmenší stromy není obvykle potřeba nářadí pro kácení. Síla rukou je postačující možná s pomocí dlouhé násady. Kácecí klín poskytne větší sílu než různé typy přetlačných lopatek. Ve výjimečných případech můžete použít lano a naviják, což je ten nejbezpečnější a nejefektivnější způsob kácení stromů. Prohlédněte si a získejte více informací o různých typech nářadí v naší nabídce pil Husqvarna.