V současnosti nejoblíbenějším strojem na sečení vysoké trávy jsou bubnové sekačky.

Co je bubnová sekačka?

Bubnová sekačka je stroj, který seče travní porost ocelovými noži, umístěnými na obvodu rotačního žacího disku. Sečený porost je odhazován žacím diskem na stranu. Dle šíře záběru má sekačka jeden nebo dva žací disky. Ručně vedené bubnové sekačky (s pěšky jdoucím řidičem) mají obvykle vlastní pojezd. Výška strniště je pevně dána konstrukční výškou opěrného spodního disku a pohybuje se většinou okolo 4 cm.

Na jaké druhy travin je určena?

Bubnové sekačky a adaptéry sečení VARI jsou vhodné pro sečení vzrostlého travního porostu, zejména tenkostébelnatých lučních travin a to i nepravidelně sečených. Všechny sekačky jsou určeny především pro sečení trávy na seno nebo na krmení pro hospodářská zvířata na rodinných a malých farmách. Při dodržení správné techniky sečení lze velmi dobře sekat i polehlou trávu na neudržovaných plochách.

Co zajistí spolehlivé, bezpečné a pohodlné sečení?

Bubnové sekačky VARI jsou navrženy a vyrobeny dle nejnovějších poznatků v oblasti malé zahradní a zemědělské techniky. Jsou neustále zdokonalovány a inovovány. Sekačky VARI převyšují ostatní výrobky na trhu svojí kompaktní konstrukcí, bezpečnostními prvky pro ochranu obsluhy dle evropských bezpečnostních norem, snadnou manipulací a neomezeným pracovním nasazením. Vynikají snadnou ovladatelností, tichými, výkonnými a úspornými motory a bezproblémovou údržbou.

VARI - Moderní sečení vysoké trávy

Vlastní sečení zajišťuje žací disk se čtyřmi ocelovými noži. Společným rysem všech bubnových sekaček VARI je revoluční technické řešení dvojitého žacího disku se zesíleným okrajem, který zaručuje vysokou pevnost disku a spolehlivou ochranu žacích nožů. Novinkou je uložení nožů v ocelovém odlitku T-BAR, které výrazně zesiluje pevnost uložení nože.

Patentově chráněné uložení čtyř výkyvných nožů zaručuje, že se při nárazu do překážky sklopí a nepoškodí. Pohon žacího disku je vybaven automatickou brzdou, která zastaví disk ihned po odpojení pohonu. Obsluhu chrání před odletujícími částmi sečeného porostu krytování v plném profilu dráhy nožů žacího disku. Nová řada bubnových sekaček je vybavena krytem z HDG pozinkovaného plechu. Kryt je tak výrazně pevnější a zvyšuje užitnou hodnotu stroje. Pevnost krytu je tak vysoká, že je vybavena popruhovým poutkem pro snadné přenášení stroje. Řádkování sečeného porostu usnadňuje demontovatelná boční zástěrka.

Tip: Vždy vybírejte samochodnou bubnovou sekačku. Stroje bez pojezdu mají sice lákavou cenu, ale ta není adekvátní zvýšené námaze a náročnosti při práci.

Víte, že?

  • Jednoúčelové bubnové sekačky a adaptéry sečení VARI prochází neustálým vývojem a inovacemi týkající se zejména zvyšováním komfortu obsluhy, bezpečnosti a kvality sečení?
  • Sekací nože VARI (poznáte je podle vyraženého loga VARI) jsou z kvalitní kalené oceli, proto lépe sečou a mají podstatně delší životnost. Nože mají bezpečnostní certifikát, proto na strojích VARI vždy používejte pouze originální nože!
  • Boční plachetka, která je standardní výbavou každé bubnové sekačky, díky své konstrukci výborně řádkuje a také zabraňuje odlétávání vymrštěných předmětů.
  • Bezproblémový provoz zaručují speciální kevlarové klínové řemeny, vyráběné německou firmou Optibelt, která je ve spolupráci s námi vyvinula. Proto je na těchto řemenech naše logo VARI. Oproti běžně dostupným standardním řemenům mají tyto řemeny výrazně delší životnost a efektivnější přenos kroutícího momentu (neprokluzují). Protože se díky tažným kevlarovým vláknům neprodlužují, není nutné tak často měnit nastavení napínacích kladek jako je tomu u standardních řemenů.
  • Důležitým prvkem každé sekačky jsou řídítka. Důraz je kladen hlavně na ergonomické rozmístění všech ovládacích prvků a správná ergonomická poloha rukojetí. Ovládací páčky jsou navrženy tak, aby síla na jejich ovládání byla co nejmenší a aby při delším držení netlačily do dlaní. Při delší práci s našim sekačkami je tudíž obsluha vystavena menšímu zatížení a ovládání stroje neunavuje.

Jaká je správná výška sečení?

Je to jednoduché. Bubnové sekačky VARI mají pevně nastavenou výšku sečení na cca 4 cm, což zaručuje, že strniště bude dostatečně vysoké na to, aby konce travních stébel příliš nezasychaly. Díky velkému spodnímu disku, který je otočně uložen na ložiscích, nedochází v nerovném terénu k „zakusování“ nožů do země tak jako u sekaček s jednouchým plochým, z rovného plechu vystřiženým, diskem a s malou spodní čočkou. Toto ošizené řešení má vždy za následek strniště s téměř nulovou výškou, poškozování nožů nebo deformaci žacího disku s následnými vibracemi, které mohou poškodit celý stroj.

VARI - Moderní sečení vysoké trávy

Jaká jsou doporučení pro pracovní záběr stroje.

Hlavní zásada zní: vždy je nutné přizpůsobit šíři záběru sečení hustotě a kvalitě porostu. Pokud je sečený porost velmi hustý, prorostlý, podehnilý nebo polehlý, je nutné úměrně tomu snížit šíři záběru stroje tak, aby nedocházelo k velkému snižování otáček žacího disku a tím ke snížené kvalitě sečení.

Maximální záběr daný konstrukcí disku nedoporučujeme využívat. Obsluha nikdy nedokáže stroj vést v terénu dostatečně rovně a přesně, aby došlo k posečení porostu v celé šíři záběru disku a nevznikala nedosečená místa. Doporučujeme proto stroj vést při sečení tak, aby kryt žacího disku zasahoval asi 5-10 cm do posečeného porostu. Při sečení postupujte porostem tak, abyste měli neposečený porost vždy na levé straně stroje. Veškeré tyto informace najdete detailně vysvětleny v Návodech k používání každého stroje VARI.

Jsou nutná nějaká bezpečností opatření při sečení?

Obsluha by hlavně měla zajistit, aby byl porost před použitím stroje zbaven pevných těles (jako jsou kameny, dráty, volné stavební zbytky atp.), které by mohly být vymrštěny, nebo by mohly poškodit stroj. Stroje VARI jsou oproti konkurenci vybaveny prvky pasivní i aktivní bezpečnosti, jako je krytování žacího disku v plné šíři záběru včetně prostoru mezi koly, bezpečnostní automatická brzda pohonu žacího disku nebo nezávislé zapínání pojezdu a sečení sekačky.

Poradí si bubnová sekačka i s nerovným terénem?

Při sečení v nerovném terénu je nutné dbát na to, aby spodní disk neustále klouzal po zemi a neodskakoval. Odskakování disku má za následek nekvalitní vysečení porostu a nerovné strniště. Sečení zarostlého zoraného pole žádná disková sekačka nezvládne.

Jaká je svahová dostupnost bubnových sekaček?

Svahová dostupnost bubnových sekaček VARI je 10°. Tento údaj je tzv. bezpečná svahová dostupnost, kdy skutečná naměřená hodnota je vydělena normou daným bezpečnostním koeficientem. Vždy dbejte své vlastní bezpečnosti, protože na svahu hrozí vždy podklouznutí obsluhy s možností zranění. Motory HONDA mají náklon omezen na 20° dlouhodobě a 30° krátkodobě, takže zadření motoru ve svahu nehrozí. Při sečení na svazích jezděte nejlépe po vrstevnici svahu.

Dbejte také na to, aby motor bubnové sekačky měl dostatečnou náplň co nejkvalitnějšího motorového oleje, který výrobce motoru doporučuje a dodržujte intervaly výměny. Také je vhodné mít doplněnou palivovou nádrž benzínem, aby v extrémních náklonech nedocházelo k přerušení dodávky paliva.

Jaký typ je pro danou plochu nejvhodnější?

  • Na menší plochy se hodí sekačky s menším záběrem (obvykle 58,5cm) a také je většinou postačující jedna pojezdová rychlost. Z produktů VARI  doporučujeme sekačky řady DS-521 Agatha.
  • Při extrémním sečení např. lužních i horských luk a svažitých terénů jsou specialisty na svahy a hlavně přerostlou trávu sekačky s větším záběrem (62cm), s většími koly a širším rozchodem. Tato kritéria splňují sekačky řady Lucina MaX .
  • Pro široké použití v malém obecním komunálu, u chovatelů, u majitelů areálů, zahrad, farem a sadů je určen multifunkční nosič RAPTOR HYDRO,který lze díky široké škále příslušenství používat po celý rok.

Moderní péče o trávník na začátku jara
Pro intenzivní trávníky je nejrizikovějším obdobím zima a to především ta letošní, kdy je díky velkému množství sněhu a pomalému odtávání v posledních dnech povrch trvale mokrý a teploty nad bodem mrazu. Jsou to přímo ideální podmínky pro vznik travních sněžných plísní nebo jiného poškození travního porostu. O to důležitější je ošetření trávníku na začátku vegetace. Trávník vyžaduje dokonalé provzdušnění, vyčesání, přihnojení a zarovnání přerostlých okrajů u záhonů. K této činnosti je ideální využití lehkého minikultivátoru Honda FG201 pro ulehčení a zkvalitnění agrotechnických zásahů.

Aby tento trávník byl celé léto zdravý, sytě zelený a naprosto dokonalý, bude vyžadovat nyní na začátku vegetace kvalitní a odpovídající péči. Dříve byly jediným a nejlepším nástrojem ostré železné hrábě a vlastní svaly, kterými se vyčesávala stařina a mech. Dnes již tuto namáhavou práci za nás udělá vhodný výkonný pomocník – Honda FG201.

Nejdříve je nutné důkladně proříznout travní drn, tak, aby došlo k narušení přehoustlého kořenového systému. Minikultivátor je při této činnosti opatřen vertikutátorem – vertikálními prořezávacími noži vzdálenými cca 3cm od sebe, prořezávajícími ve vysokých otáčkách travní koberec do hloubky 0,5 – 1cm. Vertikální ocelové nože nebo hvězdice, proříznou travní koberec, rozdělí travní drny a částečně starou trávu a zbytky vyhodí na povrch. Výhodou je, že dojde k proříznutí i povrchové vrstvy zeminy a do vniklých drážek pak lépe vnikne sluníčko, voda i hnojivo a trávník se „nadechne“.
Vyhozené zbytky travního odpadu na povrch je nutné odklidit. K tomu ideálně poslouží kvalitní travní sekačka Honda a odpad z povrchu „vysaje“.

Poté přece jen přijdou na řadu „železné hrábě“, abychom z porostu vyčesali starou travní hmotu a mech. Ale nebojte se. Ani zde nebude nutné dřít se s hráběmi. Na minikultivátoru lze jednoduchým způsobem vyměnit vertikutační hvězdice za vyčesávač trávníku – travní separátor mechu. Jsou to vlastně pružné ocelové rotující drátky na krajích osazené pojezdovými kolečky, která zabraňují nežádoucímu zahlubování.
Organická hmota po vertikutaci, odumřelá tráva, zbytky plstnatého materiálu nebo mech jsou jednoduše vyčesány na povrch trávníku. Odstranění tohoto organického odpadu opět docílíme „vyluxováním“ plochy pomocí sekačky se sběrným košem.

Nakonec můžeme přistoupit k úpravě tvaru trávníkové plochy zařezávačem trávníku. Minikultivátor je pro tento účel opatřen rotujícím zařezávacím nožem, který umožňuje přesně zaříznout hranu trávníku.

Vzhledem k četnosti využití jednoúčelových strojů (1-2 x za rok, někdy 3x) je pro majitele zahrady s průměrnou rozlohou poměrně drahá záležitost. Pro běžné domácí použití a velikosti zahrad je ideálním řešením malý kompaktní 4 funkční stroj – minikultivátor Honda FG201, který po jednoduchém přestavení dovede provzdušňovat trávník pomocí hvězdic, dále vyčesat pomocí robustní drátkové lišty, dále lze použít zařezávač okrajů trávníku a nakonec malý kompaktní rotavátor pro kypření např. květinových záhonků nebo půdy ve skleníku. Výhodou tohoto stroje je především jeho prakticky celoroční použití.

Po takovém ošetření trávníku je vhodné trávu řádně zalít a patřičným způsobem přihnojit, případně můžeme problematická místa, kde nejsme spokojeni s kvalitou trávy, dosít travním osivem.


SECO Group - Pohonné jednotky pro náročné aplikace

Pro každodenní profesionální nasazení v komunální sféře a dalších oborech vyvinula společnost Briggs & Stratton vzduchem chlazené benzínové motory VANGUARD. Kromě dlouhé životnosti se vyznačují také výborným poměrem výkonu ke spotřebě paliva.

Na trhu jsou tři modelové řady těchto pohonných jednotek, a to VANGUARD – jednoválcové horizontální motory s hrubým výkonem (při 3600 ot/min) od 4,1 kW (5,5 k) do 9,7 kW (13 k). Zástupci typové řady VANGUARD V-TWIN jsou dvouválcové horizontální i vertikální motory s hrubým výkonem od 10,4 kW (14 k) do 17,2 kW (23 k). Třetí a nejvýkonnější řada VANGUARD V-TWIN BIG BLOCK zahrnuje dvouválcové horizontální i vertikální motory s hrubým výkonem od 18,6 kW (25 k) do 26,1 kW (35 k).

Úsporný provoz těchto profesionálních motorů úzce souvisí s jejich maximální šetrností vůči životnímu prostředí. Kladem je i velice široký sortiment pohonných jednotek, z něhož si vybere každý producent techniky. Firma Briggs & Stratton nabízí jako první výrobce průmyslových čtyřtaktních benzinových motorů na světě tříletou limitovanou záruku, která platí globálně na celý sortiment vzduchem chlazených horizontálních i vertikálních motorů VANGUARD.

Zástupce komerční řady motorů VANGUARD pro profesionální stroje najdeme v širokém spektru komunální techniky. Například žací traktory Starjet, Starjet Exclusive, Crossjet 4 x 2 a 4 x 4 a Panther od akciové společnosti Seco GROUP z Jičína pohánějí dvouválcové vertikální motory VANGUARD V-TWIN (627 cm3, 21 a 23 k) vybavené plně tlakovým mazáním a olejovým filtrem. Charakteristické pro ně je uspořádání válců do V, ventilový rozvod OHV a technologie Cooler Cleaner, díky níž motor pracuje s výrazně nižší provozní teplotou (včetně olejové náplně) oproti pohonným jednotkám od jiných výrobců. Cooler Cleaner má pozitivní vliv na spolehlivost a životnost motoru a promítá se i do jeho vyššího výkonu.


Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

Při kácení stromů je nezbytné používat správné pracovní techniky. Je nutné vytvořit nejen bezpečné pracovní prostředí, ale také provádět práci efektivně.

Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

1. Plánujte dopředu


Je důležité, abyste kácení stromů plánovali velice pečlivě. Stromy musíte kácet bezpečně a ve směru, ve kterém chcete, aby spadly. Dobře naplánované kácení rovněž usnadňuje pokračování vaší práce. Nejdůležitějším faktorem, který má vliv na kácení, je případná přítomnost velkých překážek v dané oblasti (elektrické vedení, cesty a budovy, atd.). Pokud víte, že danou oblastí lesa vede silnice nebo že lidé touto oblastí denně procházejí, rozmístěte výstražné značky.

Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

2. Určete směr kácení stromu


Pokračujte určením směru pádu stromu důkladným posouzením stavu stromu. Jak vypadají větve a jak jsou rostlé? V úvahu vezměte také směr větru. Pokud si nejste jisti přirozeným směrem pádu stromu, odstupte od stromu a ověřte to pomocí olovnice (viz detailní popis v textovém rámečku). Vyčistěte prostor okolo stromu v zamýšleném směru kácení. Připravte si únikovou cestu vyklizením prostoru za stromem přibližně 45° v obou směrech.

Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

3. Prořezávání stromu


Po uklizení plochy, připevněte výstražná znamení a rozhodněte o směru pádu stromu a vaší ústupové cesty. Měli byste zkontrolovat, zda máte pro daný úkol dostatečné množství paliva v nádrži. Nyní nastal čas na prořezávání, kterým  si usnadníte kácení, protože tak odstraníte překážející nízké větve a větvičky. Nejbezpečnějším způsobem prořezávání je práce nabíhajícím řetězem (spodní strana vodicí lišty) shora dolů.

4. Zvolte techniku kácení


Jakmile je kmen zbaven větví do výše ramen, nastal čas provést kácení. Při tom je nutné pamatovat na dvě věci: nedořez by měl mít stejnou tloušťku se správnými rozměry a do zářezu by měl být vložen kácecí klín nebo přetlačná lopatka, aby nemohlo dojít k sevření vodící lišty kmenem stromu. Jakou techniku kácení byste měli použít záleží na velikosti stromu, svažitost terénu a velikost vaší řetězové pily. Informace o různých technikách kácení, která metoda nejlépe odpovídá vašim podmínkám, najdete v příručce Práce s řetězovými pilami.

Husqvarna - 6 kroků pro úspěšné kácení stromů

5. Kontrola napadení chorobami


Pokud si všimnete, že má dřevo jinou barvu a je měkké, nebo pokud vypadá spodní část kmene nateklá nebo nemocná, buďte velmi opatrní. Toto je indikace, že je strom napaden hnilobou a to znamená, že je dřevní vlákno velmi slabé. Pokud nastane taková situace, kácejte strom v jeho přirozeném směru pádu a použijte naviják, pokud si nebudete jisti. Napadení hnilobou obvykle ustává ve vyšší části stromu, proto může být řešením kácení stromu s extra vysokým pařezem.

6. Výběr nářadí


Při kácení stromu si můžete vybrat z nabídky odpovídajícího nářadí pro kácení. Velikost stromu určí, jaký typ nářadí pro práci v lese budete potřebovat. Pro nejmenší stromy není obvykle potřeba nářadí pro kácení. Síla rukou je postačující možná s pomocí dlouhé násady. Kácecí klín poskytne větší sílu než různé typy přetlačných lopatek. Ve výjimečných případech můžete použít lano a naviják, což je ten nejbezpečnější a nejefektivnější způsob kácení stromů. Prohlédněte si a získejte více informací o různých typech nářadí v naší nabídce pil Husqvarna.


SECO Group- Mulčery do těch nejnáročnějších podmínek

V květnu loňského roku uvedla na trh jičínská společnost Seco GROUP nový model mulčovacího traktoru Goliath. Konstrukce stroje vychází z osvědčeného modelu Crossjet, ale Goliath je vybaven modernějšími technickými prvky. Uživatelé si mohou vybrat ze dvou typů s pracovním záběrem 92 nebo 110 cm. Speciální komunální mulčer s pohonem 4 x 4 je určen pro občasnou i pravidelnou údržbu těch nejhůře dostupných ploch.

Oproti dosud dodávanému modelu mulčovacího traktoru Crossjet je Goliath vybaven sklopným bezpečnostním rámem ROPS a unikátním systémem zapínání žacího ústrojí soft-start. Jeho výhodou je také zkrácený rozvor náprav a velký rozsah nastavení žacího ústrojí. Profesionální pohon všech kol s mechanickou uzávěrkou diferenciálu zvládá náročný, jinou technikou nepřístupný terén. Kromě sečení a likvidace náletových dřevin se Goliath může uplatnit i v agregaci s jiným aktivním nářadím, po připojení předního závěsu například se sněhovou frézou, nebo radlicí, při připojení zadního závěsu jej lze užít pro tažení vozíku. Jeho využití je tak celoroční.

První z modelů s označením UMU 92 – 26 4 x 4 s žacím ústrojím s pracovním záběrem 92 cm je vhodný zejména k mulčování neudržovaných, náletových a jiných zanedbaných ploch. S lehkostí zvládne posekat náletové dřeviny, šípkové keře či vzrostlý rákos. V celé Evropě je potom oblíben zejména pro své jedinečné vlastnosti při údržbě příkopů silnic, sjezdových tratí, koryt řek a rybníků, nebo vysekávání trávy v lesnických školkách.

Goliath UMU 110 – 26 4 x 4 s žacím ústrojím 110 cm je určen k mulčování pravidelně udržovaných nebo občasně udržovaných travnatých ploch. Jeho jasnou předností je možnost použití ve velice náročných svahových podmínkách.

S profesionálním pohonem

Oba uvedené modely mulčerů se speciálním trubkovým rámem jsou poháněny profesionálním benzínovým (palivo Natural 95) motorem Kawasaki s tlakovým mazáním a výkonem 26 koní. Díky pohonu 4 x 4 s mechanickou uzávěrkou diferenciálu lze traktory nasadit i v opravdu těžkém terénu (svahová dostupnost 25 stupňů). Palivová nádrž opatřená palivoměrem má kapacitu 14 litrů. Mulčovací traktor se pohybuje na čtyřplátnových pneumatikách se šípovým dezénem, který má v náročných podmínkách vynikající záběr. Model UMU 92 – 26 4×4 pracuje s širokým jednorotorovým žacím ústrojím se dvěma volnými břity. Lehce zvládne posekat rákos, keře či nálety do průměru zhruba 4 cm. Traktor UMU 110 – 26 4×4 je vybaven širokým třírotorovým žacím ústrojím se šesti noži a zvládne posekat i více než 1 m vysoký porost. Výška sečení je u obou modelů nastavitelná v rozmezí 50 až 130 mm. Žací ústrojí se zapíná pomocí elektromagnetické spojky s plynulým rozběhem soft-start.

Díky ergonomickému řešení pracoviště řidiče má obsluha veškeré ovládání stroje i adaptérů na dosah ruky. Poloha volantu doplněného ovládací koulí je nastavitelná, k dispozici je komfortní sedadlo De-LUXE s bezpečnostním pásem a s opěrkami rukou, elektromagnetický tempomat a multifunkční informační panel. Informační panel zobrazuje všechny důležité informace, jako je stav zapnutí nebo vypnutí tempomatu, stav dobíjení akumulátoru, kontrolu mazání motoru, funkce rotujícího žacího ústrojí, brzda apod. Stroj je opatřen sklopným bezpečnostním rámem ROPS. Nechybí parkovací brzda, halogenová světla a přední a zadní LED diody pro denní svícení.


VARI - Štěpkovače RAPIDO
VARI - Štěpkovače RAPIDO

S podzimem přichází úklid zahrady, s tím související i drcení a štěpkování zbytků větví, klestí, roští a likvidace zahradního odpadu.

Pálením větví ze zahrady jen naštvete sousedy. Raději si ze zahradního odpadu udělejte štěpku, kterou můžete použít jako kompostovací nebo mulčovací materiál.

Máte již objednaného pomocníka na tyto práce?