VARI – Moderní sečení vysoké trávy

VARI - Moderní sečení vysoké trávy

V současnosti nejoblíbenějším strojem na sečení vysoké trávy jsou bubnové sekačky.

Co je bubnová sekačka?

Bubnová sekačka je stroj, který seče travní porost ocelovými noži, umístěnými na obvodu rotačního žacího disku. Sečený porost je odhazován žacím diskem na stranu. Dle šíře záběru má sekačka jeden nebo dva žací disky. Ručně vedené bubnové sekačky (s pěšky jdoucím řidičem) mají obvykle vlastní pojezd. Výška strniště je pevně dána konstrukční výškou opěrného spodního disku a pohybuje se většinou okolo 4 cm.

Na jaké druhy travin je určena?

Bubnové sekačky a adaptéry sečení VARI jsou vhodné pro sečení vzrostlého travního porostu, zejména tenkostébelnatých lučních travin a to i nepravidelně sečených. Všechny sekačky jsou určeny především pro sečení trávy na seno nebo na krmení pro hospodářská zvířata na rodinných a malých farmách. Při dodržení správné techniky sečení lze velmi dobře sekat i polehlou trávu na neudržovaných plochách.

Co zajistí spolehlivé, bezpečné a pohodlné sečení?

Bubnové sekačky VARI jsou navrženy a vyrobeny dle nejnovějších poznatků v oblasti malé zahradní a zemědělské techniky. Jsou neustále zdokonalovány a inovovány. Sekačky VARI převyšují ostatní výrobky na trhu svojí kompaktní konstrukcí, bezpečnostními prvky pro ochranu obsluhy dle evropských bezpečnostních norem, snadnou manipulací a neomezeným pracovním nasazením. Vynikají snadnou ovladatelností, tichými, výkonnými a úspornými motory a bezproblémovou údržbou.

VARI - Moderní sečení vysoké trávy

Vlastní sečení zajišťuje žací disk se čtyřmi ocelovými noži. Společným rysem všech bubnových sekaček VARI je revoluční technické řešení dvojitého žacího disku se zesíleným okrajem, který zaručuje vysokou pevnost disku a spolehlivou ochranu žacích nožů. Novinkou je uložení nožů v ocelovém odlitku T-BAR, které výrazně zesiluje pevnost uložení nože.

Patentově chráněné uložení čtyř výkyvných nožů zaručuje, že se při nárazu do překážky sklopí a nepoškodí. Pohon žacího disku je vybaven automatickou brzdou, která zastaví disk ihned po odpojení pohonu. Obsluhu chrání před odletujícími částmi sečeného porostu krytování v plném profilu dráhy nožů žacího disku. Nová řada bubnových sekaček je vybavena krytem z HDG pozinkovaného plechu. Kryt je tak výrazně pevnější a zvyšuje užitnou hodnotu stroje. Pevnost krytu je tak vysoká, že je vybavena popruhovým poutkem pro snadné přenášení stroje. Řádkování sečeného porostu usnadňuje demontovatelná boční zástěrka.

Tip: Vždy vybírejte samochodnou bubnovou sekačku. Stroje bez pojezdu mají sice lákavou cenu, ale ta není adekvátní zvýšené námaze a náročnosti při práci.

Víte, že?

  • Jednoúčelové bubnové sekačky a adaptéry sečení VARI prochází neustálým vývojem a inovacemi týkající se zejména zvyšováním komfortu obsluhy, bezpečnosti a kvality sečení?
  • Sekací nože VARI (poznáte je podle vyraženého loga VARI) jsou z kvalitní kalené oceli, proto lépe sečou a mají podstatně delší životnost. Nože mají bezpečnostní certifikát, proto na strojích VARI vždy používejte pouze originální nože!
  • Boční plachetka, která je standardní výbavou každé bubnové sekačky, díky své konstrukci výborně řádkuje a také zabraňuje odlétávání vymrštěných předmětů.
  • Bezproblémový provoz zaručují speciální kevlarové klínové řemeny, vyráběné německou firmou Optibelt, která je ve spolupráci s námi vyvinula. Proto je na těchto řemenech naše logo VARI. Oproti běžně dostupným standardním řemenům mají tyto řemeny výrazně delší životnost a efektivnější přenos kroutícího momentu (neprokluzují). Protože se díky tažným kevlarovým vláknům neprodlužují, není nutné tak často měnit nastavení napínacích kladek jako je tomu u standardních řemenů.
  • Důležitým prvkem každé sekačky jsou řídítka. Důraz je kladen hlavně na ergonomické rozmístění všech ovládacích prvků a správná ergonomická poloha rukojetí. Ovládací páčky jsou navrženy tak, aby síla na jejich ovládání byla co nejmenší a aby při delším držení netlačily do dlaní. Při delší práci s našim sekačkami je tudíž obsluha vystavena menšímu zatížení a ovládání stroje neunavuje.

Jaká je správná výška sečení?

Je to jednoduché. Bubnové sekačky VARI mají pevně nastavenou výšku sečení na cca 4 cm, což zaručuje, že strniště bude dostatečně vysoké na to, aby konce travních stébel příliš nezasychaly. Díky velkému spodnímu disku, který je otočně uložen na ložiscích, nedochází v nerovném terénu k „zakusování“ nožů do země tak jako u sekaček s jednouchým plochým, z rovného plechu vystřiženým, diskem a s malou spodní čočkou. Toto ošizené řešení má vždy za následek strniště s téměř nulovou výškou, poškozování nožů nebo deformaci žacího disku s následnými vibracemi, které mohou poškodit celý stroj.

VARI - Moderní sečení vysoké trávy

Jaká jsou doporučení pro pracovní záběr stroje.

Hlavní zásada zní: vždy je nutné přizpůsobit šíři záběru sečení hustotě a kvalitě porostu. Pokud je sečený porost velmi hustý, prorostlý, podehnilý nebo polehlý, je nutné úměrně tomu snížit šíři záběru stroje tak, aby nedocházelo k velkému snižování otáček žacího disku a tím ke snížené kvalitě sečení.

Maximální záběr daný konstrukcí disku nedoporučujeme využívat. Obsluha nikdy nedokáže stroj vést v terénu dostatečně rovně a přesně, aby došlo k posečení porostu v celé šíři záběru disku a nevznikala nedosečená místa. Doporučujeme proto stroj vést při sečení tak, aby kryt žacího disku zasahoval asi 5-10 cm do posečeného porostu. Při sečení postupujte porostem tak, abyste měli neposečený porost vždy na levé straně stroje. Veškeré tyto informace najdete detailně vysvětleny v Návodech k používání každého stroje VARI.

Jsou nutná nějaká bezpečností opatření při sečení?

Obsluha by hlavně měla zajistit, aby byl porost před použitím stroje zbaven pevných těles (jako jsou kameny, dráty, volné stavební zbytky atp.), které by mohly být vymrštěny, nebo by mohly poškodit stroj. Stroje VARI jsou oproti konkurenci vybaveny prvky pasivní i aktivní bezpečnosti, jako je krytování žacího disku v plné šíři záběru včetně prostoru mezi koly, bezpečnostní automatická brzda pohonu žacího disku nebo nezávislé zapínání pojezdu a sečení sekačky.

Poradí si bubnová sekačka i s nerovným terénem?

Při sečení v nerovném terénu je nutné dbát na to, aby spodní disk neustále klouzal po zemi a neodskakoval. Odskakování disku má za následek nekvalitní vysečení porostu a nerovné strniště. Sečení zarostlého zoraného pole žádná disková sekačka nezvládne.

Jaká je svahová dostupnost bubnových sekaček?

Svahová dostupnost bubnových sekaček VARI je 10°. Tento údaj je tzv. bezpečná svahová dostupnost, kdy skutečná naměřená hodnota je vydělena normou daným bezpečnostním koeficientem. Vždy dbejte své vlastní bezpečnosti, protože na svahu hrozí vždy podklouznutí obsluhy s možností zranění. Motory HONDA mají náklon omezen na 20° dlouhodobě a 30° krátkodobě, takže zadření motoru ve svahu nehrozí. Při sečení na svazích jezděte nejlépe po vrstevnici svahu.

Dbejte také na to, aby motor bubnové sekačky měl dostatečnou náplň co nejkvalitnějšího motorového oleje, který výrobce motoru doporučuje a dodržujte intervaly výměny. Také je vhodné mít doplněnou palivovou nádrž benzínem, aby v extrémních náklonech nedocházelo k přerušení dodávky paliva.

Jaký typ je pro danou plochu nejvhodnější?

  • Na menší plochy se hodí sekačky s menším záběrem (obvykle 58,5cm) a také je většinou postačující jedna pojezdová rychlost. Z produktů VARI  doporučujeme sekačky řady DS-521 Agatha.
  • Při extrémním sečení např. lužních i horských luk a svažitých terénů jsou specialisty na svahy a hlavně přerostlou trávu sekačky s větším záběrem (62cm), s většími koly a širším rozchodem. Tato kritéria splňují sekačky řady Lucina MaX .
  • Pro široké použití v malém obecním komunálu, u chovatelů, u majitelů areálů, zahrad, farem a sadů je určen multifunkční nosič RAPTOR HYDRO,který lze díky široké škále příslušenství používat po celý rok.