Honda - Kapotovaná odhlučněná elektrocentrála EU 30iS

Honda dodává na trh celou řadu jednofázových elektrocentrál v různých provedeních, výkonech a citlivosti výstupního napětí.

Honda - Kapotovaná odhlučněná elektrocentrála EU 30iS

- Podle výkonu: 1kVA – 7kVA

- Podle kvality produkovaného el. proudu (typ regulace):

  • kapacitní (kondenzátorová) regulace - vhodné pro napájení běžných elektromotorů, svícení a pod.
  • regulace AVR, D-AVR, i-AVR - vhodné pro napájení běžné spotřební elektroniky i ostatních běžných spotřebičů
  • Cyklokonvertor - vhodné pro napájení jenmné elektroniky i ostatních běžných spotřebičů
  • Invertor - vhodné pro napájení veškerých druhů spotřebičů včetně nejjemnější elektroniky i pro   lékařské přístroje či kamerové systémy a pod.

- Podle provedení:

  • rámové, rámové s částečným odhlučněním
  • kufříkové, plně odhlučněné
  • kapotované, plně odhlučněné

Přenosná jednofázová elektrocentrála Honda je zdroj elektrického proudu, který lze použít všude tam, kde není k dispozici vhodná zásuvka pro napájení spotřebičů 230V/50Hz. Jen velmi těžko by se v naší zemi hledalo místo, kam by nebyla elektřina zavedena.

Přesto však jsou oblasti lidské činnosti a situace, kdy se bez vhodného přenosného zdroje el. proudu neobejdeme - stavebnictví, těžební průmysl, SÚS, drobní řemeslníci, lesnictví, domácnost, záchranné složky a další. Jinými slovy elektrocentrála je nutná všude tam, kde je dočasně nedostupný jiný zdroj el. energie, např. při zakládání staveb, vyměřování pozemků, geodetických pracích, při napájení např. vážního zařízení v lomech, počítačových systémů při práci v terénu, pojízdných autodílnách schopných opravit stroj v terénu.

V domácnostech, které jsou vytápěny plynovým topením nebo kotlem na pevná paliva je to při výpadku el. proudu téměř nutností pro napájení např. oběhového čerpadla stejně tak jako nutnost svícení, zabezpečovacího zařízení, popř. napájení různých jiných spotřebičů, které v domácnosti nemůžete postrádat.

Hasiči dnes zasahují nejenom při požárech, ale při autonehodách, povodních a jiných nouzových situacích, kdy pro napájení své techniky potřebují spolehlivý zdroj el. energie. Činnost dalších složek jako je policie, armáda je zaměřena převážně do terénu, kde je nutnost elektrické zásuvky nezbytná.